პირადი გვერდი ლეონიდ ჩერნოვეცკის

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
იმისათვის რომ განვითარდეს ჯანსაღი საზოგადოება, აუცილებელია სათანადო პირობების შექმნა, ამიტომ მე ხელს ვუწყობდი საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობასა და რეკონსტრუქციას, დედაქალაქის სკოლებში ბავშვთა უფასო ხელოვნების წრეებისა და სპორტული სექციების ორგანიზირებას.
რეალიზებულია

ამისათვის შექმნილ იქნა საბავშვო და სპორტული მოედნების რეესტრი, რომელშიც შევიდა 3,5 ათასი მონაწილე. მუშაობა დაიწყო უფასო სპორტული სექციების სისტემამ, დაახლოებით 500 შტატიანი პედაგოგი დამატებით მონაწილეობდა კიევის ახალგაზრდობის სპორტული განვითარების პროექტში.

კერძოდ, 2007 წლის განმავრობაში საერთო საქალაქო პროგრამის „შენი სახლი, შენი ეზო“ ფარგლებში, აღდგენილ იქნა 202 საბავშვო და 17 სპორტული მოედანი.

ასევე შემუშავებულ იქნა „მერის პროგრამა „2009-2012 წლებში ქ. კოევში საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა“, რომელსაც მხარი დაუჭირა კიევის საბჭოს ბიუჯეტისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მუდმივმა კომისიამ.

პროგრამა ითვალისწინებდა კიევში 1670 საბავშვო და 1090 ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას. 

დაბრუნება პროექტებზე

სხვა პროექტები

დასაწყისში გადასვლა