პირადი გვერდი ლეონიდ ჩერნოვეცკის

პროექტები

ქალაქის ბიუჯეტში დამატებითი სახსრების მოზიდვა

სამოქალაქო ინიციატივები

ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება

სოციალური დაცვა

ტრანსპორტი

სოციალურ-ეკონომიკური

დასაწყისში გადასვლა